About Us

Het concept SrananPasi

Het concept SrananPasi wortelt in het “systeemdenken”, waarbij commerciele en niet commerciele voortbrengingsprocessen vanuit het supply chain systeem denken worden benaderd. SrananPasi heeft er een purpose business supply chain concept van gemaakt, waarbij het investeren in People&Planet resulteert in Pleasure&Profit. SrananPasi legt de nadruk op het investeren in People omdat onze mentale samenredzaamheid de kritische randvoorwaarde is voor onze materiele samenredzaamheid.

Het SrananPasi Changemakersprogramma dat in het tweede kwartaal van 2019 begint zal benut worden door studenten, ondernemers en overheidsfunctionarissen die ondermeer met onze export supply chains te maken hebben. MIT professor Peter Senge zijn uitleg over systeemdenken is de moeite waard om op te zoeken.

Visie

Voorspoed voor alle Surinamers waar ook ter wereld.

Missie

Investeren in People & Planet resulteert in Pleasure & Profit.

Filosofie

Wij hebben gekekend naar de bekende filosofie die zegt:

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag.
Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.


Na lang hierover nadenken hadden wij door dat deze man continu hetzelfde zal eten. Hierom hebben wij de filosofie deels aangepast en aangevuld. Daarom werken wij met het volgende:

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag.
Leer een man vissen en hij eet zijn hele leven vis.
Leer van elkaar en we eten dagelijks gevarieerd!

Onstaan/Geschiedenis

In 2003 is SrananPasi begonnen. (zie documentaire 2003 NL III). Het concept werd in het NL hogeronderwijsgeinitieerd, omdat het studenten uit de verschillende landen enthousiasmeerde om het concept toe te passen. Het concept SrananPasi heeft veel studenten aangetrokken als stagiair en/of afstuderende die het concept in verschillende landen hebben toegepast.

In 2006 hebben wij met de studenten Bouwkunde van TU Delft en studenten ‘Commerciele Economie’ van de Haagse Hogeschool een studie gedaan naar de economische vitaliteit van het gebied rondom het dorp Perica te Marowijne. Vervolgens hebben we nog een aantal supply chain onderzoeken gedaan zoals b.v. de export van Powakka-ananassen naar Nederland.

Vanaf 2017 werkt SrananPasi vanuit Suriname waarbij SrananPasi als concept wordt aangeboden aan de Bedrijfskundestudenten van de ADeKUS.

Het SrananPasi changemakers programma start in het tweede kwartaal van 2019. Studenten van verschillende studierichtingen zullen in diverse districten samenwerken aan lokale voorspoed-initiatieven. Het deel van het netwerk bestaat uit een aantal ex- en huidige studenten die als SrananPasi innovatorssturing geven aan de activiteiten.

Na vele lessons learned is besloten om het concept in combinatie met de netwerken vanuit Suriname te doen plaatsvinden.

Vanaf 2018 zijn een aantal Surinaamse jonge entrepreneurs bereid om delen van hun week te investeren in de veranderingen in Suriname, terwijl ze ook in elkaar en zichzelf investeren. Deze veranderomgeving maakt SrananPasi mogelijk.

Suriname wordt vanaf 2019 de hub waar kennis en kapitaal bij elkaar komen om purposegedreven voorspoedinitiatieven te realiseren. Purpose gedreven voorspoedinitiatieven zijn de intiatieven die ingebed zijn in de missie van SrananPasi t.w. “Investeren in People en Planet met Pleasure en Profit als resultaat”.

Hoe Werkt SrananPasi

SrananPasi wordt geleid door een aantal innovatieve partners die wekelijks bij elkaar komen. Daarnaast zijn er projectpartners, zoals de SrananPasi Changemakers waaruit de SrananPasi trekkers voort komen. Zij zullen de voorspoedprogramma’s per district trekken.

Tenslotte zijn er talloze vrienden van SrananPasi die zich via de mail hebben aangemeld en de drie-maandelijkse updates ontvangen, evenals uitnodigingen voor de open learning labs.