Auteur: Roy Silos

Er hangt een ontspannen sfeer in de bus, het is vroeg en iedereen geniet van het passerende landschap. Vol enthousiasme rijden wij langs de Oost-West verbinding en maken een pitstop op Stolkertsijver. Het frisse ochtendbries in Commewijne voelt goed aan na een lange rit vanuit Paramaribo. “Gaan wij onze reis voortzetten, jongens?”, klinkt het vanuit de andere bus.

Een ieder kijkt uit naar het stukje ongerepte en onontdekte natuur, die wij over enkele momenten gaan mogen bezichtigen. Daar is immers deze trip voor. Iedereen neemt plaats en al snel komt de bus weer in beweging.

Na een kwartier rijden zien wij langs de weg een bordje staan met het woordje “Perika”. Zouden wij er al kunnen zijn? De chauffeur brengt zijn voertuig tot een stop naast een klein eethuis die zich achter het bordje bevindt en wij stappen uit. “Dit bord is mij nog nooit opgevallen”, merkte één van onze collega’s op. Voor de snel rijdende autobestuurders is het heel makkelijk om deze plek voorbij te rijden.

Aan de voorkant van het bord loopt er een klein en smal paadje die aan weerszijde begroeit is met hoge bomen en meer van onze Surinaamse vegetatie. En nu gaat ons reis te voet verder. “Kijken jullie om je heen en neem zoveel op als je kan!”, horen wij van achter de groep. En dat is precies wat wij doen.

Opmerkelijk is dat hoe verder wij het paadje betreden en dieper in de natuur komen, de bomen langs weerszijde van het pad veranderen in dennenbomen. Die komen oorspronkelijk niet voor in de tropen, maar zijn door medewerkers van Alcoa jaren geleden naar Suriname gebracht.

Na zo lang reizen hebben wij uiteindelijk de Powisi Jungle Resort bereikt. Dit gaat HET (verblijfs)oord moeten worden van de omgeving, waarbij mensen langs de mooie Perikakreek met haar zuivere en koele water kunnen zwemmen en genieten van de natuur. Wij van de studierichting Bedrijfskunde van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, hebben in het kader van Supply Chain Management, met elkaar gebrainstormd over waardecreërende ideetjes die dit verblijfsoord tot een juweel gaan maken.

Na een vruchtbare brainstormsessie, waarbij de ideetjes aan elkaar gepitcht werden, hebben een paar collegas een duikje genomen in het mooi, zwart water van de Perikakreek. Heerlijk na een lange en warme dag in de tropen

Het is nu zover dat wij via blogs de achtergronden van de toepassing van het SrananPasi voorspoed-veranderconcept kunnen uiteenzetten. Met “wij” bedoel ik de vele mee-denkers en mee-doeners die betrokken zijn bij de SrananPasi voorspoedinitiatieven. SrananPasi is in eerste instantie een voorspoed-veranderconcept waaruit er netwerken voortkomen die het concept of delen ervan benutten. Het is een verbijzondering van het CrossBorderProsperity concept, dat als minor in het Nederlands Hoger
Onderwijs werd aangeboden. CrosBorderProsperity wordt momenteel in Suriname verlokaliseerd of versurinamiseerd zodat de culturele dimensie van de lokale veranderingen ook meegenomen wordt.

Suriname is net als de Afrikaanse, Caribische en Pacific tigers Botswana en Mauritius, Trinidad en Tobago, en nu ook Barbados en Singapore, Zuid Korea en Maleisië een post koloniale samenleving.

Veranderingen kan je niet copiëren; je zal zelf vanuit de innerlijke kracht en intelligentie van het Surinaamse volk de juiste weg moeten zoeken, vinden en uitvoeren. Het concept SrananPasi zal hierop inspelen door de technisch economische proces doorbraken die nodig zijn, in te bedden in de sociaal psychologische cultuur/attitude doorbraken die vereist zijn om onze samenredzaamheid mogelijk te maken.

Doordat vanaf de verander-ontwerpfase Overheid, Ondernemers en Onderwijs als co-creators samenwerken, ontstaat er een synergie of 1+1 = 11 effect. Het concept zal daarom verder ontwikkeld worden op basis van de ervaringen die wij zullen opdoen met de ontwikkeling van de Surinaamse Community Business Supply Chains in de verschillende districten. Onze lokale Anton de Kom Universiteit zal als kennis hub fungeren.

Aangezien in ons concept het Surinaams volk ondeelbaar is, ongeacht waar ze wonen, zullen wij onze diaspora die in de EU , de VS en het Caribisch gebied wonen, betrekken bij de crowd sourcing, crowd funding en crowd sharing activiteiten die wij met professionele partners van de grond zullen tillen.

Elke Surinamer en iedereen die en hart heeft voor Suriname wil ik graag uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Onze open SrananPasi learning labs worden de incubators voor de Community Business Supply Chains. Meedenkers en –doeners zullen tijdig via updates, website, sociale media kanalen worden aangekondigd.

~ Roy Silos

Ubuntu in de polder (2009). Laatste actie in NL voor mijn remigratie naar Suriname. Geeft indruk van in hoeveel landen het concept reeds geintroduceerd was.


Laatste aktie in NL voor mijn remigratie naar Suriname. Geeft indruk in hoeveel landen het concept reeds geintroduceerd was.