Category Archive : Nieuws

Het is nu zover dat wij via blogs de achtergronden van de toepassing van het SrananPasi voorspoed-veranderconcept kunnen uiteenzetten. Met “wij” bedoel ik de vele mee-denkers en mee-doeners die betrokken zijn bij de SrananPasi voorspoedinitiatieven. SrananPasi is in eerste instantie een voorspoed-veranderconcept waaruit er netwerken voortkomen die het concept of delen ervan benutten. Het is een verbijzondering van het CrossBorderProsperity concept, dat als minor in het Nederlands Hoger
Onderwijs werd aangeboden. CrosBorderProsperity wordt momenteel in Suriname verlokaliseerd of versurinamiseerd zodat de culturele dimensie van de lokale veranderingen ook meegenomen wordt.

Suriname is net als de Afrikaanse, Caribische en Pacific tigers Botswana en Mauritius, Trinidad en Tobago, en nu ook Barbados en Singapore, Zuid Korea en Maleisië een post koloniale samenleving.

Veranderingen kan je niet copiëren; je zal zelf vanuit de innerlijke kracht en intelligentie van het Surinaamse volk de juiste weg moeten zoeken, vinden en uitvoeren. Het concept SrananPasi zal hierop inspelen door de technisch economische proces doorbraken die nodig zijn, in te bedden in de sociaal psychologische cultuur/attitude doorbraken die vereist zijn om onze samenredzaamheid mogelijk te maken.

Doordat vanaf de verander-ontwerpfase Overheid, Ondernemers en Onderwijs als co-creators samenwerken, ontstaat er een synergie of 1+1 = 11 effect. Het concept zal daarom verder ontwikkeld worden op basis van de ervaringen die wij zullen opdoen met de ontwikkeling van de Surinaamse Community Business Supply Chains in de verschillende districten. Onze lokale Anton de Kom Universiteit zal als kennis hub fungeren.

Aangezien in ons concept het Surinaams volk ondeelbaar is, ongeacht waar ze wonen, zullen wij onze diaspora die in de EU , de VS en het Caribisch gebied wonen, betrekken bij de crowd sourcing, crowd funding en crowd sharing activiteiten die wij met professionele partners van de grond zullen tillen.

Elke Surinamer en iedereen die en hart heeft voor Suriname wil ik graag uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Onze open SrananPasi learning labs worden de incubators voor de Community Business Supply Chains. Meedenkers en –doeners zullen tijdig via updates, website, sociale media kanalen worden aangekondigd.

~ Roy Silos

Ubuntu in de polder (2009). Laatste actie in NL voor mijn remigratie naar Suriname. Geeft indruk van in hoeveel landen het concept reeds geintroduceerd was.


Laatste aktie in NL voor mijn remigratie naar Suriname. Geeft indruk in hoeveel landen het concept reeds geintroduceerd was.